Raksti A12

Nupat rakstījām pasaules diktātu latviešu (un latgaliešu) valodā.

Žurnālā “A12” atrodam viedokļus par valodu un identitāti, viens no tiem ir diriģentes Andas Lipskas teiktais. Anda ikdienā nerunā latgaliski, viņa uzskata, ka “Valoda nav noteicošais. Es Latgali izjūtu caur saviem radiem, kuri ir īsti latgalieši. Esmu uzaugusi viņu vidū. Manī šī piederība ir ļoti dziļa. Tā ir mana asiņu balss. Dziedu gan latgaliski. Arī mana domāšana, ētikas principi un dzīvesziņa ir ļoti latgaliska.” (Žurnāls A12, jūnijs/jūlijs 3(6), 2013)

Abonē un dāvini žurnālu 2020. gadam ‒ abonēšanas indekss 2472.

Foto: Laura Repele

Rakstām latviski un latgaliski. Žurnāls A12.