Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram – 5

Inga Čekša-Ratniece, Foto: Māris Justs
Šī gada 1.novembrī Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs svinēs 5 gadu jubileju. Kopš tā izveides centru vada Madara Jeromāne. Kā stāsta vadītāja, tad centrs ir vieta, kur jaunieši sevi pilnveido neformālajā izglītībā, lietderīgi pavada savu brīvo laiku un paplašina redzesloku. Šo gadu laikā tas ir strauji attīstījies: no divām pagrabstāva telpām Viļakas Valsts ģimnāzijas pagrabā “izaudzis” līdz burvīgai divstāvu ēkai bijušajā mežniecības ēkā, kuru jauniešiem uzdāvināja Zemkopības ministrija.
,,Ikvienam jaunietim ir dota iespēja pašam izstrādāt jauniešu apmaiņas un cita veida projektus, apmeklējot dažādas bezmaksas apmācības un konsultējoties jauniešu centrā vai pie projektu vadītāja Viļakas novada domē’’ – tā Madara Jeromāne.

Pašlaik Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs ir partneris Gulbenes novada domes Erasmus+ projektā ,,Help!”, kuram pateicoties jaunieši, jaunatnes darbinieki, lēmumu pieņēmēji, politiķi un citas ar jaunatnes jomu saistītas personas diskutēs, tiksies un mācīsies viena liela mērķa vārdā – izstrādāt, pilnveidot vai uzlabot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu.
Tās ir tikai dažas centra aktivitātes. 5 gadu laikā projektu bijis daudz. Būtiskākais ir tas, ka novadā ir gudri, enerģiski un uzņēmīgi jaunieši, kuri ar prieku izmanto viņiem piedāvātās iespējas – par to ir pārliecināta Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne.

krasainais_logo