Tag: #Ceļš uz Latgali

A12 3(42) 2019

Jaunajā žurnāla „A12” numurā – par reģionālo attīstību Latvijā sarunā ar ekonomikas doktoru, profesoru Staņislavu Keišu; par Raiņa jaunu dienu zemi Berķeneli un Raiņa mājas garu; Annas Rancānes, Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeņa virsnieces, piecas dzīves atziņas; Podnieku dienu atskaņas; par to, kā mūsdienās uztveram vasaras saulgriežu svētku tradīcijas – intervija ar zinātnieci, folkloras pētnieci Angeliku Juško-Štekeli; pilsētpētnieks, ceļotājs un fotogrāfs Andris Uškāns par pilsētas sajūtas uzlabošanu – un citi aizraujoši stāsti. Žurnāls „A12” – patiesi par mums, latgaliešiem Latgalē un plašajā pasaulē.

A12 DECEMBRIS/JANVĀRIS

Žurnāla A12 jaunajā numurā:
  • Tikšanās ar Rīgas latgalieti Agri Bitānu.
  • Dodamies uz vietu, kur saule mostas agrāk – Zilupi.
  • Saruna ar trauslo un reizē uzņēmīgo Valentīnu Svarinsku no Rēzeknes novada Griškānu pagasta.
  • Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Jadvigovā pie Lazdānu ģimenes.
  • Par Latgales koriem piemītošo enerģiju – kordiriģents ĒrikS Čudars.
  • Ciemojamies pie seno amatu meistariem – Salimona Kipļuka un Ivetas Gabrānes, izzinām aušanas tradīcijas Rēzeknē.
  • Latgalīšu reps no Ludzas – Ivo Grigalis un Didzis Kozlovs.
  • Viesojamies pie mērķtiecīgajiem latviešiem Lielbritānijā.
  • Iepazīstam rakstnieku Jezupu Laganovski.
  • Apceļojam Latgales lingvistiskās ainavas pilsētās un ciematos.
Iedvesmojieties arī jaunajā gadā, lasot žurnālu A12!
A12 abonēšanas indekss – 2472
ABONĒT LATVIJAS PASTS SISTĒMĀ:
abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/2472