Šodien Ludzas mākslas skolā izlaidums

41 audzēknis šodien absolvē J. Soikāna Ludzas mākslas skolu. ,,Šogad mums ir viens no raženākajiem izlaidumiem’’, saka skolas direktora pienākumu izpildītāja Ināra Mikažāne. Parasti mākslas skolu beidz 20 – 24 audzēkņi.  Šajā gadā skaitlis ir lielāks, jo pirms 3 gadiem tika izveidota trīsgadīgā profesionālās ievirzes izglītības programma ,,Vizuāli plastiskā māksla”. Līdz ar to zīmēt, gleznot, veidot un citas mākslas prasmes var apgūt ne vien septiņu gadu garumā, mācības uzsākot  7 – 8 gadu vecumā, bet arī vidusskolēni. Šogad absolventu vidū ir 6 jaunieši, kuri pēc mācībām vidusskolās pēcpusdienās apmeklēja J. Soikāna Ludzas mākslas skolu. Šī skola ir pamats, lai turpinātu zinības un prasmes gūt mākslas vidusskolās, augstākajās mācību iestādēs Latgalē, Latvijā un ārpus valsts robežām. To jaunieši arī izmanto, pēc absolvēšanas studējot dizainu un mākslu.

izlaidumnieku bilde

Šodien apliecības saņems Ludzas pilsētas un apkaimes pagastu, Rēzeknes novada Nautrēnu jaunieši.  J. Soikāna Ludzas mākslas skolā mācās arī bērni no Ciblas novada, kurš atrodas Krievijas pierobežā.