Priesteris AIGARS BERNĀNS

“Vislielākais, ko var darīt, ir cilvēkmīlestības darbi. Tuvākajam vai ikvienam. Ikviens – tāda ir beznosacījuma mīlestība. Laba darīšana.
Ja tu dari labu, tad nav jāuzdod jautājums, vajag viņam to vai nevajag, novērtē vai nenovērtē. Jo Jēzus arī saka, ja tu dari labu bez nosacījumiem, tad tas arī ir labi. Un ikviens darbs ar sevis pilnveidošanu ir pats grūtākais. Ir cilvēki, kas ir varējuši vadīt veselus karapulkus un gūt uzvaras, bet ar sevi nav tikuši galā. Tas jau ir vissarežģītākais – tikt galā ar sevi.”

Priesteris AIGARS BERNĀNS, Žurnāls A12 4 (7) 2013.