Viļakas novada muzejs veido jaunas programmas tieši skolēniem

Inga Čekša-Ratniece, Foto: Māris Justs
Viļakas novada muzejs septembrī uzsāka jaunu muzejpedagoģisko programmu ,,Muzejs nākotnei – nāc un pēti”. Muzeja nodarbību laikā skolēni mācās saskatīt sevi kā nozīmīgu daļu no savas ģimenes, ciema, pagasta un novada vēstures veidotājiem. Kā norāda Viļakas novada muzeja direktore Rita Gruševa, skolēni tiek iepazīstināti ar novada vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot muzeja krājuma priekšmetiem, kurus ir veidojuši novada cilvēki. Skolēni uzzina arī par novada izcilajām personībām, kuru darbība ir popularizējusi  Viļakas vārdu pasaulē. Nodarbību noslēgumā katrs skolēns izveido savu vizītkarti, apliecinot, ka viņš ir piederīgs savam novadam.
,,Svarīgi saglabāt seno laiku liecības. Un paralēli tās vajag popularizēt, jo muzejs nav tā vieta, kur krājam un krājam, turot sveci zem pūra, bet cenšamies arī izvērst komunikāciju ar sabiedrību. Tā iespējama caur izstādēm, ekspozīcijām, dažādiem pasākumiem. Mēs aktīvi strādājam ar novada skolu jauniešiem. Tās ir muzejpedagoģiskās programmas. Šādā veidā skolēni iepazīst muzeja krājumus. Nodarbībās viņi paši strādā ar krājumiem, ne ļoti svarīgiem dokumentiem, bet kopijām vai otriem eksemplāriem. Mēģinām radīt interesi par vēsturi: mācam, ja kaut kas ir vecs, nevis mest ārā, bet nest uz muzeju,’’ saka Rita Gruševa.

krasainais_logo