Viļaka – izglītības pilsēta pierobežā

Inga Čekša Ratniece, Foto: Māris Justs
Viļakā vienkopus atrodas vairākas skolas: ģimnāzija, pamatskola, mūzikas un mākslas skola, bērnu un jaunatnes sporta skola.  Gribētos, lai te izveidojas pierobežas ģimnāzijas pilsētiņa – satiekot mūs, saka Viļakas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Veneranda Medne.
Vēstures fakti:  Viļakas Valsts ģimnāzija savu darbu sāka 1931.gadā kā humanitārā tipa ģimnāzija. 1944.gadā nosaukums tika mainīts, tā saucās Viļakas pilsētas vidusskola. 1996.gadā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu Valsts ģimnāzijas statuss atjaunots.

Veneranda:  Ja skatās Latgales kontekstā, laikā, kad cilvēki aizceļo, mums ir pietiekams skolēnu skaits. Sākam uzņemt no 7.klases. Vidusskolas posmā ir 5 klašu komplekti. Šogad mācās 114 skolēni. Padomā ir internāts, pēc 3 gadiem jābūt, jo tā jau būs vajadzība. Līdzās atrodas vēsturiskās muižas ēka, iesniegts projekts tās renovācijai. Bērni ir arī no Viļakas novada Vecumu, Susāju, Kupravas pagastiem. Remontdarbi pēc gada plānoti arī ģimnāzijas telpās. Šogad mums ir ļoti labs rādītājs starp valsts ģimnāzijām. Ja centralizētajos eksāmenos vidējais valstī ir 49,10%, mums – 65,68%. Absolventi sekmīgi iestājas augstskolās. Lielākoties dodas studēt uz Rīgu, mācās arī  robežsargos. Tā viņi var iekārtot ģimenes ligzdu tēva mājas. Ja aizbrauc, tad bieži vien paliek tur. Žēl, bet tas ir darbavietu jautājums.

krasainais_logo