Turpinām gatavoties Valsts svētkiem. Dodamies uz Ludzas novadu.

Inga Čekša-Ratniece, Foto: Māris Justs
Kā valsts svētki tiks svinēti Latgales austrumu novadā? Ludzas novada pašvaldības portāls apliecina, ka 11.novembrī Ludzā būs Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens.
Pirms Latvijas dzimšanas dienas – 15.novembrī Briģu pagasta tautas namā radošā darbnīca par Latvju zīmēm un  puzuru izgatavošana.  Bet 16.novembrī  Briģu pagasta bibliotēkā tiks atklāta foto izstāde ,,Briģi gadsimta griezumā”. Savukārt šajā dienā Nirzas Tautas namā risināsies Latvijas Valsts svētku dienai veltīts pasākums. 17.novembrī Latvijas 99.dzimšanas dienas aktivitātes paredzētas arī Ludzas novada citos pagastos: Rundēnu Tautas namā – pasākums ,,Mana dzimtene”,  Isnaudas Tautas namā – ,,Skaistākie vārdi Latvijai”. Bet 18.novembrī Ludzas Tautas namā būs svētku koncerts „Mana tauta, mana zeme”, kura laikā arī tiks godināti konkursa ,,Ludzas novada Gada cilvēks 2017” uzvarētāji.

Ludzas novadu veido Ludzas pilsēta un 9 pagasti: Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu un Rundēnu ar kopējo platību 966 km2. Novadā dzīvo 13959 cilvēku, no kuriem gandrīz 10 000 ir Ludzas pilsētas iedzīvotāji. Vairāk nekā 50% ir latvieši, aptuveni 35% – krievi, dzīvo arī baltkrievi, ukraiņi.

krasainais_logo