Pierobežā gatavojas Valsts svētkiem

Inga Čekša-Ratniece, Foto: Māris Justs
Kā liecina Latvijas austrumu pierobežas pašvaldību portāli, novadi ir sākuši gatavoties Valsts svētkiem. Dodamies uz Dagdas novadu, kurš atrodas pie Latvijas – Baltkrievijas robežas, 231 km attālumā no Rīgas. Novads izveidots 2009.gadā, apvienojoties Dagdas pilsētai un 10 pagastiem: Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes un Dagdas. Kopējais iedzīvotāju skaits – 7938.
Dagdas novadā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumi sāksies jau 10.novembrī. Tas būs Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no Dagdas vidusskolas līdz piemineklim ,,Sērojošā māte”, kur notiks piemiņas brīdis un  svinīgs jaunsargu zvērests.

12.novembrī Valsts dzimšanas dienai veltītas radošās darbnīcas būs Ķepovas Saietu namā. Valsts dzimšanas dienas priekšvakarā – 17.novembrī –  Dagdas Tautas namā risināsies Latvijas 99.proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Savukārt 18.novembrī svētki turpināsies Dagdas novada visos pagastos: koncerti Andrupenē, Konstantinovas Tautas namā, Andzeļu Tautas namā, Šķaunes Tautas namā,  Bērziņu Tautas namā, Ezernieku Saietu namā, arī Svariņu Tautas namā – pasākums ,,Manai Latvijai!”, bet Asūnes Tautas namā līdztekus Valsts svētkiem suminās pagasta pilngadniekus, apliecinot, ka ikvienas vietas lielākā vērtība ir cilvēki.
Savukārt Ceļā uz Latvijas simtgadi ikviens Dagdas novada iedzīvotājs tiek aicināts iesūtīt savu skaistāko vēlējumu Latvijai, lai kopā veidotu Vēlējumu grāmatu Latvijai lielajā dzimšanas dienā 2018.gadā.

krasainais_logo