Ludzāniete saņem stipendiju studijām universitātē Holandē

Inga Čekša-Ratniece, Foto: no RMDV arhīva – Marija (centrā) kopā ar spāņu draugiem
Tā ir ludzāniete Marija Satibaldijeva. Jauniete saņēma Greiema Klārka stipendiju 5000 EUR apmērā, lai studētu Bredas universitātē Holandē. Marija piedzima nedzirdīga. Vēl nesasniedzot trīs gadu vecumu, pateicoties vecāku, radinieku, tēva darba kolēģu un ārvalstu labdarības fonda finansiālajai palīdzībai, meitene kļuva par pirmo pacienti Latvijā, kas ieguva kohleāro implantu.
Līdz ar to Marija Satibaldijeva neatšķiras no saviem vienaudžiem. Viņa ir radoša, dzīves priecīga un mērķtiecīga jauniete. Absolvējusi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. Un pirms diviem gadiem, kultūrizglītības iestādē izturot konkursu, ieguva iespēju būt praksē Spānijā. Kā pēc prakses atzina Marija, tad ,,tā bija unikāla iespēja iepazīt Spāniju un tās kultūru. Pēc nodarbībām mēs lietderīgi izmantojām brīvo laiku: baudījām arhitektūru, gājām uz muzejiem, paplašinājām savu redzesloku mākslas pasaulē’’.
Jāpiebilst, ka šogad iegūtā Greiema Klārka stipendija tiek piešķirta reizi gadā 5000 EUR apmērā vienam no Nucleus paaudzes implantu saņēmējiem kādā no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, lai sniegtu atbalstu augstākās izglītības iegūšanai. Tās dibinātājs ir Melburnas Universitātes Otolaringoloģijas fakultātes profesors Greiems Klārks.

krasainais_logo