Izaugsmes treneris ANDŽEJS REITERS

“Lai būtu viegli šajā pārmaiņu laikmetā, ir jāatver sevī jaunas prasmes. Kādreiz “perestroiku” sauca par pārmaiņu laikmetu. Man liekas, tagad ir krietni vairāk pārmaiņu. Dažreiz laikmets mūs baksta vissāpīgākajos punktos. Tas nav aiz soda, kā to bieži tulkojam, tas ir aiz palīdzības, tāpēc, lai mēs ātrāk tiktu uz priekšu. Tieši tāpēc mēs sabiedrībā nonākam dažādās situācijās, lai saprastu, ka esam ļoti vienoti un tas attiecas uz tevi un mani. (..)
Skaistākais laiks ir tieši tad, kad mēs nezinām.”

Izaugsmes treneris ANDŽEJS REITERS, Žurnāls A12 5 (8) 2013