Viļakas jaunieši ar jaunu iedvesmu atgriežas no tālās Maltas

Inga Čekša Ratniece
20170826_144452,,Darbojāmies pie jauniešu un sevis izprašanas, mūsu savstarpējās mijiedarbības caur mākslu – krāsām, mūziku un dejām, arī improvizācijas teātri. Tikai izprotot sevi un esot harmonijā ar sevi, iespējams sadarboties ar citiem un vēl jo vairāk ieinteresēt sabiedrību. Strādājot ar jauniešiem, ir būtiski iedziļināties viņu sajūtās, domās un izpausmēs. Šāda veida darbs nenotiek tikai vienā virzienā, ļoti svarīga ir savstarpēja sadarbība. Tikšanās Maltā ļauj atgūt spēkus, rast jaunu iedvesmu un motivāciju darbam, kā arī zināmā mērā novērš “izdegšanas” sindromu’’, stāsta Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne. Viņa Maltā bija kopā arī Viļakas novada Jauniešu domes prezidenti Lailu Milakni un jauniešu centra aktīvisti Lauru Loginu.
20170826_175649Mobilitātes projekta ,,Art Me Up”  ietvaros aizvadītajā nedēļā Maltā tikās 10 valstu jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi no tādām valstīm kā Maltas, Itālijas, Francijas, Spānijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas, Bulgārijas, Armēnijas un Gruzijas.
Aktivitāšu laikā Viļakas jaunieši iepazina arī citu valstu kultūru, stāstīja par savas valsts nacionālajām iezīmēm, iepazīstināja ar savu kultūru un kulināro mantojumu.
Viļakas jaunieši kopā ar citu valstu vienaudžiem veido jaunu tīklu, lai radītu jaunus mākslas projektus gan vietējā, gan Eiropas līmenī.
Kā atzīst Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne, starptautiskie projekti vienmēr paver jaunas iespējas: iegūti jauni draugi un sadarbības partneri, pilnveidotas svešvalodu zināšanas, pārvarētas iekšējās barjeras un cilvēki top atvērtāki.
krasainais_logo