Valsts svētkiem gatavojas arī Cilbas novadā

Inga Čekša Ratniece
280 km attālumā no Rīgas – Latvijas austrumu daļā – atrodas Ciblas novads. Tas izveidojās 2000.gadā, sākotnēji apvienojoties Ciblas un Līdumnieku pagastiem. Tad 2009.gadā Ciblas novadam pievienojās Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasti. Novads robežojas ar Ludzas, Rēzeknes un Kārsavas novadiem, arī Krieviju. 37 km garumā ir Latvijas valsts un Eiropas Savienības robeža ar Krievijas Federāciju.
Ciblas novada platība ir 509 km2. Novads ir bagāts ar ezeriem, proti, tajā atrodas  17 lielāki un mazāki ezeri vai to daļas. Kādreiz novadā bijušas 11 muižas, kas nav raksturīgi reģiona citiem novadiem. Pēdējo gadu laikā krasi sarucis iedzīvotāju skaits. Tagad tajā dzīvo ap 3300 cilvēkiem, no kuriem 75% ir latvieši, 20% – krievi, ir arī baltkrievi.
Ciblas novadā atrodas 5 izglītības iestādes: Ciblas vidusskola, Pušmucovas pamatskola, Blontu un Ciblas pirmskolas izglītības iestādes un Ezersalas speciālā internātpamatskola.

Kā liecina Ciblas novada pašvaldības portāls, piesātināta svētku nedēļa būs Ciblas vidusskolā, ritot Tēvzemes nedēļas pasākumiem. No 13. līdz 17.novembris 1. – 9.klašu skolēniem būs zīmējumu izstāde „Ziedi Latvijai”, 13.novembrī 1.- 4.klasēm –  Tēvzemes mācības stunda „Iepazīsti Latviju”, kuru vadīs vidusskolēni. Savukārt 14.novembrī 10.-12.klašu jaunieši dosies mācību ekskursijā uz Fr. Trasūna muzeju „Kolnasāta” Rēzeknes novada Sakstagalā.  15.novembrī 1. – 4.klašu skolēni piedalīsies konkursā „Mana Latvija”, bet 6. – 9.klases – Erudītu konkursā „Es mīlu Latviju”.
Tēvzemes nedēļas pasākumu kulminācija būs 16.novembrī. Izglītības iestādē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums, uz kuru tiek aicināti Ciblas novada visi iedzīvotāji.

krasainais_logo