Pāri Daugavai no Sventes ar automašīnu pa dzelzceļa tiltu

Sventes metāla kniedētu kopņu konstrukcijas tilts pāri Daugavai autobraucējiem ir slēgts, jo ir uzsākti tā remontdarbi. Tagad tikt pāri Daugavai iespējams pa pagaidu apbraucamo tiltu – dzelzceļa tiltu, kurš ir piemērots: demontētas sliedes un uzliktas koka konstrukcijas. Kā informē Daugavpils novada pašvaldība, Sventes tilta atjaunošanā tiek ieguldīti 1,38 miljoni eiro.

Jāpiebilst, ka šo tiltu 1965.gadā uzbūvēja toreiz PSRS Aizsardzības ministrija. Autoceļa brauktuvi no dzelzceļa satiksmes sliežu ceļa norobežo kopnes. Tilta garums ir 324,4 metri.

Raksts sagatavots ar Vides reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas budžeta līdzekļiem projekta “Sabiedrības un reģionu robežlīnijas žurnālā A12” ietvaros.