Pagātnes fakti šodienai.Leopolds Kemps.

Sandra Ūdre, Foto: Katōļu Dzeive, 2014, nr. 12, 39. lpp.
По окнчании срока тебя отпустят на свободу, но не на родину. В Звиргздене ты не найдешь теперь никого и ничего. Приезжай в Сибирь, в г. Томск. – Tā izsūtītais Francis Kemps 1952. gada septembrī (mēnesi pirms nāves) no Sibīrijas rakstīja jaunākajam dēla Leopoldam (1927–2014) uz Komi APSR, kur Leopoldam un vēl 18 „dzimtenes nodevējiem“ piespriests pa 10 gadiem „labošanas“ darbu nometnē tālu Ziemeļos – Arhangeļskas mežos. Vēstules bija jāraksta krievu valodā, jo nebija latviešu cenzora, un tikai divas gadā.
Leopolds ir rets vārds (15. novembrī vārda diena), varbūt tas arī iezīmē šo vārdu īpašniekus par īpašiem. Vāciešiem atkāpjoties, skolotājs Jezups Rudovičs aicina Kempus doties bēgļu gaitās, bet Francis Kemps atbild: „Pret savu tautu es neko noziedzies neesmu un tautas liktenis būs arī mans liktenis.“ Viņi paliek.

IMG_6193

Leopolds Kemps jaunais tiek nozīmēts par skolotāju Zvirgzdenes pamatskolā. Mācību gadam sākoties, Leopolds iepazīstas ar jaunu skolotāju, kurš vācu laikā Rīgā bija saskāries ar patriotisku kustību. Viņi kopīgi sastādīa proklamācijas tekstu un nodrukā ar rakstāmmašīnu. Bet viņus ātri atklāj un 9. martā arestē.
Pēc soda izciešanas Leopolds palika turpat. 1965. gadā pabeidzis Kalnrūpniecības tehnikumu. Latvijā atgriezās 1970. gadā, strādāja Līvānu māju ražošanas kombinātā. Sākoties atmodai, sāka aktīvi rakstīt un publicēties, pseidonīms Konstantīns Dauguļs, par godu mammai Konstancei Daugulei. Materiālus par saviem vecākiem apkopojis CD „Franča Kempa un Konstances Daugules-Kempas dzeive un dorbi”.
L.Kemps, Leopolds. Franča Kempa un Konstances Daugules-Kempas dzīve un darbi, 2004, CD. Leopolds Kemps. nekropole.info/lv/Leopolds-Kemps
I.Salceviča. Myužeibā aizguojs Leopolds Kemps nu Miglinīku ciļts. Katōļu Dzeive, 2014, nr. 12, 39. lpp.

krasainais_logo