No Latvijas lielajām pilsētām iedzīvotāju skaits visvairāk samazinās Daugavpilī

Salīdzinot ar 2016.gadu, Daugavpilī tas sarucis par 1,6 % jeb 1342 cilvēkiem 2017.gadā. Rēzeknē samazinājies tikai par 0,1 % jeb 18 iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Kopumā Latvijā 2017.gadā pastāvīgo iedzīvotāju skaits saruka par 15,7 tūkstošiem cilvēku.

Skatoties reģionu griezumā, tieši Latgalē dzīvo visvairāk vecu cilvēku. 21,16% no visiem iedzīvotājiem ir sasnieguši 65 gadu vecumu un vairāk. Līdztekus šis reģions ir ar lielāko darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvaru – 64,7 %, bet ar mazāko bērnu īpatsvaru – 13,7 %.

Latgale ir reģions, kurā latviešu ir mazāk nekā puse no visiem iedzīvotājiem, sastādot 45,9%.

2018.gadā Daugavpilī dzīvo 83250 iedzīvotāju, no kuriem 9419 ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, sastādot 11% no pilsētas iedzīvotāju skaita. Samazinoties daugavpiliešu skaitam (kopējais skaits 2016.gadā – 85 858, 2017.gadā – 84 592 cilvēku), paliek mazāk arī jauniešu. Ja valstī kopumā 12,47% no iedzīvotājiem ir jaunieši, tad Daugavpils pilsētā mazāk, proti, 11%. Skatoties pēc dzimuma piederības, pēdējos trīs gados šajā pilsētā mazliet lielāks ir vīriešu pārsvars.

Raksts sagatavots ar Vides reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas budžeta līdzekļiem projekta “Sabiedrības un reģionu robežlīnijas žurnālā A12”.