Miķeļdiena Latvijas austrumu pierobežā

Inga Čekša-Ratniece
Latvijā, ievērojot tradīcijas, plaši tiek svinēta Miķeļdiena. Tai veltīti pasākumi notiek katrā pirmsskolas izglītības iestādē un skolā, vismaz pamatskolas klasēs. Kultūras darbinieki sarosās arī pilsētās, novados un pagastos. Izpētot Latvijas austrumu pierobežas novadu pasākumu sarakstu šajā nedēļā, var secināt, ka svētki savu aktualitāti nav zaudējuši tieši pagastos. Šodien Miķeļdiena tiek atzīmēta Kārsavas novada Mērdzenes pagasta kultūras namā, dažādas izdarības kā jaunās ražas konkursi, spēles, tējas dzeršana arī notiek Dagdas novada Ķepovas Saietu namā. Savukārt vakarā visi gaidīti uz Miķeļdienas večerinku Viļakā. Sestdien Miķeļdiena tiks svinēta Dagdas novada Šķaunes Tautas namā. Miķeļdienas tirgus būs gan Krāslavas pilsētā, gan Daugavpils novada Kalupē.

Miķeļdiena jeb Miķeļi ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Šajā dienā pēdējo reizi pļāva labību. Ar Miķeļdienu sākas arī veļu laiks.
Kā vēsta latviešu ticējumi, ja Miķeļos līst lietus, būs silta vasara, bet ja sausa un auksta diena –  būs slikta vasara. Miķeļdienā neko nedrīkstot nest mājās, jo tad to apēd žurkas un peles. Ja Miķeļos ozolos vēl zīles, tad Ziemsvētkos būs dziļi sniegi. Ja saimnieks atrod jumi, gaidāma bagāta nākamā raža.

krasainais_logo