Maija dziedājumi Baltinavas novadā

Maija mēnesī Latgalē cilvēki sapulcējas pie brīvdabas krustiem, tuvējās kapsētās vai kapličās, arī pie mājām vai baznīcas dārzā uzstādītiem krucifiksiem. Tiek dziedāts un notiek lūgšanas Svētās Jaunavas Marijas godam. Baltinavas novadā Maija dziedājumi aizsākās jau 1.maijā baznīcas dārzā. Dziedāts Keišu kalnā, pie krucifiksiem Sviļpovā, šodien ļaudis pulcēsies Mačusolā, 30.maijā – Slobodā, svētdienās – Morkovā, sestdienās – Puncuļovā, otrdienās un piektdienās – Obeļovā. Svētdienās arī Pliešovas kapličā, bet trešdienās –  Merkuzīnas kapličā.

,,Tā cilvēki neaizmirst saikni ar baznīcu. Agrāk jau sanāca viss ciems pēc darba. Cilvēki varēja pabūt kopā, tas viņus vienoja. Tagad mēģinām saglabāt un attīstīt šo tradīciju, lai neaizmirstu nākamās paaudzes‘’, saka Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas draudzes prāvests Staņislavs Prikulis.

P1110495

Baltinavas novadā visaktīvākās dziedātājas ir no etnogrāfiskā kolektīva. Jau 10 gadus sievas apbrauc novada krustus un krucifiksus, lai pateiktos Dievmātei un aicinātu līdzi vietējos ļaudis. Kolektīva vadītāja Antoņina Krakope atceras no bērnības, ka viņas mamma gāja maija mēneša vakaros dziedāt pie krusta sādžā. Katrā apdzīvotā vietā bija lūgšanas. Arī tagad Baltinavā krucifiksu ir salīdzinoši daudz. Pēdējo gadu laikā uzstādīti trīs jauni krucifiksi.

Jāpiebilst, ka  Baltinava atrodas 253 km no Rīgas, Krievijas pierobežā.

Projektu  ,,Latgales ceļš žurnālā A12’’ atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma ,,Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā Latgales plānošanas reģionā’’