Latvijas austrumu pierobežas novados vērojams skolēnu skaita kritums

Inga Čekša Ratniece
Jaunajā mācību gadā no Latvijas austrumu pierobežas novadiem skolēnu skaita pieaugums vērojams tikai Baltinavas novadā. Te ir divas pašvaldības izglītības iestādes, skolēnu skaits – 135. Pieaugums par 0,7%. Pārējos novados ir vērojams skolēnu skaita kritums. Vislielākais ir Zilupes novadā, proti, mazāk par 11,3%. Novadā ir viena pašvaldības skola, kurā zinības gūst 310 bērni. Jūtams skolēnu skaita kritums reģistrēts arī Ciblas novadā – par 6,5%.  Te ir 3 skolas, kurās mācās 201 skolēns. Par 6,2% mazāk izglītojamo jauno mācību gadu uzsāka Krāslavas novadā. Kopējais skolēnu skaits – 1250 septiņās pašvaldības izglītības iestādēs. Dagdas novadā kritums ir par 5,6% skolēnu. Novadā darbojas 8 skolas, tās apmeklē 745 bērni. Viļakas novadā ir palicis par 4,2% mazāk skolēnu. Novadā ir 6 skolas ar 522 audzēkņiem. Daugavpils novadā tagad par 3,4% mazāk audzēkņu. 15 izglītības iestādēs zinības gūst 1503 izglītojamie. Ludzas novada 7 pašvaldībai piederošās skolās mācās 1294 bērni, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu kritums par 3,3%. Mazākais izglītojamo kritums no Latvijas austrumu pierobežas novadiem ir Kārsavas novadā, proti, mazāk ir par 3,2%. 4 skolās zinības gūst 435 bērni.

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka Latvijā mazākajā skolā mācās 8 skolēni. Tā Ozolu sākumskola Valkas novadā. Savukārt izglītojamo skaits lielāks nekā 1200 skolēni ir ,,lielajās’’ skolās, kuras atrodas pamatā Rīgā un Pierīgā.

krasainais_logo