Krāslavā ceļojošā izstāde ,,Latvijas valsts izveide: Krāslava-Latgale-Latvija”

Inga Čekša-Ratniece, Foto:  no Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva
Ceļojošā izstāde ,,Latvijas valsts izveide: Krāslava-Latgale-Latvija” stāsta par Latvijas tapšanas pirmsākumiem, nacionālās atmodas aktivitātēm Latgalē, Latgales latviešu kongresa lomu Latvijas valsts izveidē.
Turpina Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vēstures speciāliste Baiba Matvejenko:
Izstādes prezentācijas laikā klātesošie tika aicināti pārdomāt un izteikt vēlējumu, kādu tie vēlētos redzēt Latviju nākotnē. Daudzi no Krāslavas pamatskolas skolēniem vēlēja veselību Latvijai un tās iedzīvotājiem, un pauda vēlmi, lai tie, kuri ir devušies uz ārzemēm darba meklējumos, atgriežas atpakaļ plaukstošajā un ekoloģiski tīrajā Latvijā.
Ceļojošā izstāde sastāv no 6 stendiem. Tā veidota, lai apzinātu Latvijas valsts veidošanās sākumu no lokālā līmeņa, proti, kā dzimtā novada vēstures notikumi iekļāvās Latvijas vēstures kontekstā. Izstāde ir paredzēta pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem. Tā tiks piedāvāta Krāslavas novada izglītības iestādēm kā izzinošs materiāls – informē Baiba Matvejenko.
Jāpiebilst, ka Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā izstāde ir apskatāma līdz 28.novembrim.

krasainais_logo