Kārļa Ulmaņa vizītes Ludzā

Milāna Bule, Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore
Šogad Ludzu ar savu klātbūtni pagodināja prezidents Raimonds Vējonis. To savā prezidentūras laikā apmeklēja arī Vaira Vīķe-Freiberga un Valdis Zatlers. Bet ir zināms, ka Kārlis Ulmanis vismaz divreiz ir apmeklējis mūsu pilsētu.

A126-098 (1)

1920.gadā no 3. februāra līdz 12. februārim Latvijas Ministru kabineta vadītājs K. Ulmanis pēc Latgales atbrīvošanas devās plašā vizītē. Tika apmeklēti Viļāni (4. februāris), Preiļi (5. februāris), Višķi (6. februāris), Daugavpils (7. februāris), Rēzekne (8. februāris), Kaunata (9. februāris), Ludza (10. februāris), Krāslava (11. februāris), Viļaka (12. februāris). Brauciens bija saistīts ar administratīvās sistēmas izveidi, vispārēju saimnieciskās dzīves normalizēšanu, sociālo un veselības jautājumu risināšanu. K. Ulmanis aicināja visu tautību pārstāvjus celt jaunu un demokrātisku valsti. K. Ulmani pavadīja Iekšlietu ministrijas pašvaldību departamenta ierēdnis Pēteris Kinklāvs, veselības departamenta direktors Reinhards, kā arī Amerikas Sarkanā krusta (ARC) pārstāvis Deils Hjūtons (Houghton), kurš pēc K. Ulmaņa ieteikuma ceļojuma laikā dāvināja akūti nepieciešamās lietas – segas, dvieļus, ziepes, kabatas lakatiņus.

A126-104

P.Kinklāvs savā atskaites ziņojumā par braucienu pa Latgali rakstīja: 1920. gada 4. februārī Viļānu stacijā Rēzeknes apriņķī Ministru Prezidenta pirmā apstāšanās Latgalē. Rēzeknes apriņķa iedzīvotāju vārdā šeit Ministru Prezidenta kungu apsveica Tautas Padomes loceklis Pēteris Zadvinskis, kas arī stādījās priekšā kā Rēzeknes apriņķa valdes priekšsēdētājs. P. Zadvinskis paziņoja, ka Rēzeknes apriņķa valde darbojas no 1920. gada 25. janvāra. Visos Rēzeknes apriņķa 19 pagastos ir nozīmējis pagasta valdes ar pagastu vecākiem priekšgalā. (..)

Ludzā atradām priekšā ļoti labi noorganizētu pilsētas pagaidu valdi un domi. Bija sarīkota svinīga pilsētas domes sēde, kurā 7 nodaļu vadītāji visai lietišķi ziņoja par pilsētas stāvokli. Pilsētā 9000 iedzīvotāji, no tiem 1700 bērni. No 750 mājām tikai 16 dzīvokļos elektriskā apgaismošana. (..) Ludzas apriņķī vēl apriņķa pašvaldības pavisam nav, kā arī 4 pagastos vēl nav ne pagasta valdes, ne policijas. Nepieciešama apriņķa valde, kas ierosinātu un vadītu darbību pagastu pašvaldības iestādēs. Latgales pagasti atšķiras no pārējās Latvijas pagastiem ar savu plašumu un lielo iedzīvotāju skaitu. Vidzemes un Kurzemes lielākos pagastos ir 30004000 iedzīvotāju, bet še 1000012 000.
1920.gadā laikraksts „Jaunākās Ziņas“ publicēja rakstu „Ko Latgales cittautieši saka par mūsu Ministru prezidentu“, daži citāti no tā: ..viņš [K. Ulmanis] tik vienkāršs, gluži kā pašu cilvēks! Bez kādiem miesassargiem, bez gvardijas. Satiek zemnieku, sniedz roku un saka: Nu, vecais, kā klājas?“ (..)
Lielkungs liekoties lāga cilvēks, jo mužiku būšanas tīri labi saprot.
1934.gadā notika K. Ulmaņa brauciens pa visu Latviju. Jūnijā viņš apmeklēja Vidzemi, jūlijā un novembrī – Zemgali,  augustā – Latgali, augustā un septembrī – Kurzemi. Brauciens pa Latgali sākās 17. augustā Daugavpilī. 18. augustā K. Ulmanis apmeklēja Aglonu, Dagdu, 19. augustā Ludzu, Gaurus, Augšpili, Jaunlatgali, 20. augustā – Balvus, Rugājus, Bērzpili, Bikovu, Viļānus, Preiļus, Līvānus.
            Ir zināms, ka valsts galvu un viņa pavadoņus Ludzā sagaidīja lielas tautas masas. Kopā ar prezidentu brauca ģenerālis Jānis Balodis, Iekšlietu ministrs Vilis Gulbis, Izglītības ministrs Ludvigs Adamovičs, Izglītības viceministrs Jāzeps Čamanis. Viesus uzņēma ar puķēm, sālsmaizi, viņiem tika sarīkots svinīgs mielasts.
            Pirmo reizi muzejā skatāma unikāla foto izstāde – fotogrāfijas no 1934. gada augusta Valsts prezidenta K. Ulmaņa vizītes Ludzā. Bildēs redzam, ka Valsts prezidents uzrunāja ļaudis no Tautas nama balkona, piedalījās Ludzas pilsētas valdes sēdē, apmeklēja katoļu un pareizticīgo baznīcas, sinagogu, pieņēma militāro un aizsargu parādi. Visi, kas interesējas par vēsturiskiem notikumiem Ludzā, tiek aicināti apskatīt izstādi.