Baltā istaba Viļakā

Inga Čekša Ratniece, Foto: Māris Justs
Foto_B1Tā atrodas Viļakas novada muzejā, jo Viļakas vēsture, cilvēku piederība un pērles ir arī trīs baznīcas un to draudzes: Jēzus Sirds Romas katoļu draudze, luterāņu draudze un Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo draudze. Viļakas novada muzeja ekspozīcija apliecina reliģijas nozīmi pilsētas vēsturē un attīstībā.
Stāsta muzeja direktore Rita Gruševa:
Muzejs ir unikāls, jo tā krājumā ir ļoti daudz reliģiskā satura priekšmetu. Viena no pazīstamākajām ekspozīcijām ir Baltā istaba, kas veltīta bīskapiem un garīdzniekiem. Divi bīskapi ir mūsējie. Daudz ir liturģisko grāmatu. Nozīmīgākajos vēsturiskajos notikumos tiešā vai netiešā veidā klāt ir bijusi garīdzniecība. Sabiedrības interese par reliģiskām lietām ir diezgan liela. Viļakā ir 3 baznīcas. Tie ir pirmie tūrisma objekti, īpaši katoļu dievnams, kuru saucam par neogotikas rozi. Lielākoties interesējas vecāka gājuma cilvēki, kuri kādreiz te dzīvojuši.  

Muzejā ir apskatāmas vecākās reliģiska satura grāmatas izdotas 19.gadsimta sākumā: 1805.gada Polockas baznīckungu grāmata, 1875.gada Bībele, 1908.gada Rožukronis,  1947.gada Jaunā derība drukāta Somijā, 1972.gada Lūgšanu grāmata atvesta no Varšavas. Tie ir cilvēku dāvinājumi muzejam.
Par Viļaku un tā vērtībām plašāk žurnāla A12 jaunākajā numurā!

krasainais_logo