Arī Silenes pamatskolā tuvojas mācību gada beigas

Silenes pamatskolas 9.klases skolēniem, kā jau visā Latvijā, ir sākušies valsts pārbaudes darbi. Eksāmenus kārto visi 6 skolēni. Pedagogi ir pārliecināti, ka šogad rezultāti būs labi. Jaunieši ir centīgi. 3 no viņiem plāno tupināt mācības vidusskolās. Pārējie vidējo izglītību un profesiju vēlas apgūt kādā no Daugavpils profesionālajām vidusskolām.

,,Grūti konkurēt ar lielākām skolām,’’ atzīst  Silenes pamatskolas direktore Tatjana Klopova, taču ir sasniegumi Daugavpils novada mērogā. Pēdējo gadu laikā 1.vieta matemātikas olimpiādē 7.klašu konkurencē, atzinības raksts bioloģijas olimpiādē, 1.vieta sākumskolu konkursā, 3.vieta 9.klases audzēknim vēsturē. Nav slikti, ja ņem vērā, ka klasē ir 6 skolēni.

Mācību gada noslēguma īpašais pasākums 2.-8.klašu skolēniem plānots 29.maijā.

Projektu  ,,Latgales ceļš žurnālā A12’’ atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma ,,Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā Latgales plānošanas reģionā’’