Viļakas mūzikas un mākslas skolai – 60

1957.gadā tika nodibināta Viļakas mūzikas skola, darbu uzsākot Viļakas kultūras nama ēkā. Toreiz skolā bija 25 audzēkņi. Sākotnēji darbojās tikai 2 nodaļas: klavieru nodaļa, kurā bija 14 audzēkņi, un bajānu nodaļa – 11 audzēkņi. Pēc 5 gadiem tika izveidota pūšamo instrumentu nodaļa, bet 1974.gadā –  vijoles nodaļa.  2002.gadā mūzikas skolā atvēra programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, pēc gada mainot izglītības iestādes nosaukumu – Viļakas mūzikas un mākslas skola. 2006.gadā darbu uzsāka sitaminstrumentu klase. Laika gaitā skola iekārtota arī citās, tai atbilstošās telpās.
Pašlaik Viļakas mūzikas un mākslas skola īsteno tādas profesionālās ievirzes izglītības programmas kā Vizuāli plastiskā māksla, Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēles,  Akordeona spēles apakšprogrammās, Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēles apakšprogrammā, Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēles, Klarnetes spēles, Saksofona spēles apakšprogrammās, arī Sitaminstrumentu spēle.
Katru gadu vismaz viens skolas absolvents izvēlas turpināt mācības vai nu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, vai nu Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā.

krasainais_logo