Rāznas Nacionālajam parkam – 10

Lai diskutētu par paveikto dabas aizsardzībā 10 gadu laikā un ieskatītos nākotnes izaicinājumos, Rēzeknē Latgales vēstniecības “GORS” mazajā zālē ,,Zīdaste’’ 23.novembrī norisināsies Rāznas Nacionālā parka 10 gadu jubilejas konference, kurā uz domu apmaiņu satiksies valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, dabas pētnieki un zinātnieki. Tā informē Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra vadītāja Regīna Indriķe. Konferencē atzīti jomas eksperti, augstskolu mācībspēki, zinātnieki, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji diskutēs par Rāznas Nacionālā parka kā vienota tūrisma galamērķa attīstību, ainavu plānošanu un ūdeņu biotopu apsaimniekošanas jautājumiem, sikspārņu un putnu aizsardzību, ģeoloģiju un ģeomorfoloģiju.

Pēcpusdienā paredzēti  Annas Rancānes un Andra Eglīša grāmatas ,,Rāznas Nacionālajam parkam 10 gadu” atvēršanas svētki. Konferences laikā būs skatāma arī jubilejai veltītā Andra Eglīša fotogrāfiju izstāde ,,Krustpunktā – daba”.

Jāpiebilst, ka Rāznas Nacionālais parks tika izveidots 2007.gadā, lai saglabātu dabas vērtības, raksturīgo Latgales kultūras ainavisko vidi plašā Latgales teritorijā.

Tajā ietilpst Rēzeknes novada Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas un Lūznavas pagasti, Dagdas novada Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku pagasti, arī Ludzas novada Rundēnu pagasts. Parka kopējā platība ir 59615 ha.
Latvijā kopumā ir  4 nacionālie parki: Gaujas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, Sliteres nacionālais parks un Rāznas nacionālais parks.

krasainais_logo