Rāznas Nacionālajā parkā – Ceļotāju diena

Pirms 10 gadiem tika izveidots Rāznas Nacionālais parks. Tā platība – 59615 ha, aptverot Rēzeknes novada Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas un Lūznavas pagastus, Dagdas novada Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku pagastus, Ludzas novada Rundēnu pagastu. Lai saglabātu tajā pieejamās dabas vērtības un popularizētu tūrisma iespējas, sestdien Rāznas   Nacionālajā parkā norisināsies Ceļotāju diena. Kā pastāstīja idejas iniciatore, pārvaldes dabas izglītības centra ,,Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe, tā būs pirmā Ceļotāju diena Latgalē. Tādas Latvijā rīko tikai Slīteres un Ķemeru nacionālie parki. Ikviens tiek aicināts aizraujošās ekskursijās, pārgājienos, velobraucienos, kā arī iesaistīties citās izglītojošās un radošās aktivitātēs. Ģimenes ar bērniem varēs doties ekskursijā un apmeklēt gan dabas objektus, gan piedalīties radošās un izzinošās aktivitātēs un darbnīcās pie reģiona uzņēmējiem un dabas izglītības centrā ,,Rāzna”. Tur būs skatāma arī Latvijas Dabas fonda veidotā brīvdabas izstāde par lielo dumpi, kā arī notiks filmas ,,Divi ezeri. Viens dumpis” seansi. Savukārt nūjotājiem būs iespēja doties pārgājienā, lai iepazītu Salāja ezera apkārtni un mežus uz osveida reljefa formām. Bet velobraucēji – izbraukt maršrutu ,,Ežezera-Andrupenes loka” vai ,,Rāznas-Andrupenes pusloka”. Būs arī pastaiga Andrupenes purva takā, Piloru ozolu audzes, Mākoņkalna, Lūznavas un Jaundomes muižu dabas un kultūrvēstures bagātību atklāšana, dažādas spēles un radošās darbnīcas.Pasākumu organizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmējiem. Regīna Indriķe informē, ka pasākuma dienā maršrutā ,,Rēzekne-Lūznava-Lipuški-Andrupene-Rēzekne” kursēs bezmaksas autobuss.

Jāpiebilst, ka Rāznas Nacionālajā parkā konstatēti 14 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi. 14% no teritorijas aizņem eitrofi ezeri. Ir liela pļavu daudzveidība. Atrodas viens no ainaviski izcilākajiem ezeriem – Ežezers ar 26 salām, kuras lielākoties klātas ar platlapu koku mežiem. Sastopami arī egļu meži un avoti. Vairākās salās atrodama zaļā divzobe un Lielajā salā dzeltenā dzegužkurpīte. Salu meži piemēroti dzeņu ligzdošanai.

krasainais_logo