Pagātnes fakti šodienai.Krāslavas garīgais seminārs.

Sandra Ūdre
Tuvojas mācību gada sākums, neaizmirsīsim, ka skolas Latgalē nav pēdējo gadsimtu realitāte, jau 18. gs. Latgalē bija augstskola. Krāslavas Garīgais seminārs ir pirmā augstākā izglītības iestāde Latvijā (1757–1844): Tas 19. gs. veidoja latgaliešu laicīgās literatūras sākotni un turpināja garīgās literatūras un vietējās latviešu valodas kopšanas tradīcijas.
Šo semināru absolvēja 253 priesteri. Lai gan semināra mācību valodas bija latīņu un poļu, tiem, kas gribēja strādāt Latvijā, bija jāmācās arī vietējā latviešu valoda. Bija pat sarakstītas gramatikas.
Vai nebūtu vienkāršāk ļaut studēt arī kādam vietējam? Nē! Latviešu uzvārdi studējošo sarakstos nav atrodami. Kāds Malinskis un Stankevičs tiek atskaitīti par to, ka nevar pierādīt savu polisko izcelsmi. Izrādās, viņi ir Latgales zemnieku dēli Mols un Stankus. Tāpēc nekādu izredžu.
Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca, 2012.
Zīdūnis, 1939, nr. 6.

krasainais_logo