Medņevas folkloras kopa un kapela ,,Egle’’ pieskandina Latviju

Folkloras kopa un kapela ,,Egle’’ izveidojās uz Medņevas etnogrāfiskā ansambļa bāzes, turpinot ansambļa tradīcijas. Vecās melodiskās un ļoti skanīgās, unikālās Ziemeļlatgales  dziesmas dzied un spēlē 19 medņevieši. Folkloras kopas dzimšanas diena ir 2008.gada 11.augusts. Līdztekus ir izveidojusies arī kapela. Kā norāda folkloras kopas un kapelas ,,Egle’’ vadītāja Inita Raginska, dziesmas ir tikai latgaliski, jo ,,Egle’’ ir vietējās folkloras un kultūras turpinātāja un saglabātāja.

Dziedātāja Marijanna Kokoreviča dzied gan folkloras kopā, gan baznīcas korī. Dziedot var atpūsties, pabūt sabiedrībā, izstāstīt savas bēdas un dalīties priekos. Marijannas dzimtā dzied vairākās paaudzēs: dziedāja mamma, tad pati iesaistījās etnogrāfiskajā ansamblī, turpina arī meita.

Folkloras kopa un kapela vasarā dzied un spēlē bieži, pieskandinot daudzas vietas Latvijā. Jūlija beigās piedalījās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja ,,Kalna ziedi” sētā rīkotajā Kalēju dienā un Tautas mūzikas svētkos „Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā”.  ,,Egle’’ bija vienīgā no Latgales, un vienīgā, kas dziedāja latgaliski. Jāpiebilst, ka folkloras kopas un kapelas ,,Egle’’ dziesmas var baudīt arī audio diskā.

Kāpēc medņeviešiem patīk ,,Egle’’, folkloras kopas un kapelas ,,Egle’’ dalībnieku atziņas – žurnāla A12 jaunajā numurā!

krasainais_logo