Latvijas Austrumu pierobežas novados vadību uztic līdzšinējai jeb vecajai valdībai

No deviņām Austrumu pierobežas pašvaldībām sešas turpinās vadīt līdzšinējie domes priekšsēdētāji.

Tā par vienīgo Viļakas novada domes priekšsēdētāja kandidātu tika izvirzīts līdz šim esošais Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs (Latgales partija), viņu ievēlot vienbalsīgi ar 14 balsīm ,,par’’.

Arī Daugavpils novada domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīta tikai viena kandidatūra – līdzšinējā priekšsēdētāja Janīna Jalinska no ,,Daugavpils novada partijas”. Vienbalsīgi  17 balsīm ,,par’’ viņa atkārtoti ievēlēta šajā amatā.

Vienbalsīgi ar 7 balsīm ,,par’’ Ciblas novada domes priekšsēdētāja amatā atkārtoti ir  ievēlēts Juris Dombrovskis (apvienotais saraksts ZZS un Latgales partija).

Arī  Zilupes novadu vadīs līdzšinējais  mērs Oļegs Agafonovs (Latgales partija), saņemot vienbalsīgu deputātu uzticību. 

Arī par Krāslavas novada domes priekšsēdētāju, 14 deputātiem balsojot “par” un 1 “pret”, atkārtoti ievēlēts Gunārs Upenieks (ZZS).

Kaut arī Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas divas kandidatūras: līdzšinējā priekšsēdētāja Ināra Silicka un deputāts Modris Karpovs, ar 13 balsīm ” par” ievēlēta Ināra Silicka (ZZS).

Baltinavas novadu vadīs līdzšinējā domes priekšsēdētājas vietniece Sarmīte Tabore (saraksts ,,Mēs – Baltinavai”). Nu jau bijusī vadītāja Lidija Siliņa nevirzīja savu kandidatūru dalībai pašvaldību vēlēšanās.

Turpmāk Dagdas novada domi vadīs Aivars Trūlis (Latvijas Reģionu Apvienība). Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīts arī Viktors Stikuts no Latgales partijas. Bijusī vadītāja Sandra Viškure tagad būs domes priekšsēdētāja vietniece.

Viskrasākās izmaiņas notika tikai Ludzas novadā. Pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam deputāti izvirzīja divus kandidātus: līdzšinējo priekšsēdētāju Alīnu Gendeli (Latgales partija) un  līdzšinējo Ludzas vicemēru Edgaru Mekšu (ZZS). Ar ar 9 balsīm ,,par’’ un 6 ,,pret’’ par pašvaldības jauno vadītāju ievēlēts Edgars Mekšs.

krasainais_logo