Dagdas novadā samazinās skolēnu skaits un likmes pedagogiem

Jaunajā mācību gadā Dagdas novadā mācīsies par 41 skolēnu mazāk nekā aizvadītajā mācību gadā. Tā informē Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča. Skolēnu skaits sarūk gan abās vidusskolās, gan pamatskolās un sākumskolā. ,,41 skolēns – tā ir viena lauku skola,’’ tā Marija Micķeviča. Vismazākais audzēkņu skaits ir Konstantinovas sākumskolā, kopā ar pirmsskolas grupu ir 27 bērni. Arī Šķaunes pamatskolā jūtams samazinājums. Ja pērn tie bija 40 bērni, tad tagad tikai 34. Novada lielākajā mācību iestādē – Dagdas vidusskolā – mācības uzsāks 370 skolēni, kas ir par 16 mazāk nekā pagājušajā mācību gadā. Ezernieku vidusskolā būs mazāk par 4 audzēkņiem. Līdz ar to likmes var nodrošināt tikai lielās mācību iestādes, jo, sarūkot skolēnu skaitam, mazajās lauku skolās aizvien vairāk ir jāveido apvienotās klases. Bieži vien pedagogi strādā vairākās izglītības iestādēs. Piemēram, Dagdas vidusskolas skolotāji māca arī Andrupenes pamatskolā.

Jāpiebilst, ka šogad Dagdas novadā darbu turpinās 7 vispārizglītojošās skolas, 1 internātpamatskola, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, arī Dagdas Mūzikas un mākslas skola un Dagdas Sporta skola.

Sarūkot skolēnu skaitam, jūtami samazinās arī pedagogu vakances. Pašlaik Dagdas novadā brīva ir tikai viena vieta – vajadzīgs fizikas un matemātikas skolotājs Aleksandrovas internātpamatskolā ar 0,33 likmi. Viņam jābeidz arī kurss speciālajā pedagoģijā.

krasainais_logo