Dagdā saglabā baltkrievu dziesmu un deju tradīcijas

 ,,Ja cilvēkiem patīk, viņi piedalās un apmeklē baltkrievu dziesmu un deju festivālu, tad ir jārīko!’’ tā Tatjana Gogalinska, baltkrievu biedrības „Verbica” vadītāja. Jau trešo gadu Dagdā biedrība organizē Starptautisko baltkrievu dziesmu un deju festivālu ,,Fest”, lai izdziedātu šīs tautas skanīgākās dziesmas un izdejotu raitākos deju soļus, arī acis priecētu ar košajiem pasākuma dalībnieku tērpiem. Taču būtiskākais – lai sabiedrība vairāk uzzinātu par baltkrievu tautas tradīcijām, atrastu kopīgo ar Latgalē dzīvojošajām citām tautām, jo ietekmes ir ļoti jūtamas.
Jau rītdien no plkst.12.00 radošajā baltkrievu sētā pie Dagdas novada domes un Veselības un sociālo pakalpojumu centra ,,Dagda” festivālu ieskandinās vieskolektīvi, plkst.15.30 sāksies festivāla dalībnieku gājiens no Dagdas tautas nama līdz parka estrādei, kur notiks lielkoncerts.
Šogad festivālā piedalīsies 34 kolektīvi gan no Latvijas pilsētām un novadiem, gan no Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas. ,,Ja pirmajā festivālā bija tikai 12 kolektīvi, tad festivāla izaugsme ir acīmredzama,’’ atzīst Tatjana Gogalinska, apliecinot, ka šis pasākums Dagdā būs arī nākamgad. Jāpiebilst, ka Dagdas novadā dzīvo vairāk nekā 550 baltkrievu, kas ir 7% no visiem iedzīvotājiem.

krasainais_logo