Tag: ESTO

Vieta, kur izplest spārnus

  • Rubrika Es un mēs
  • Ināra Groce
  • Foto: Māris Justs

Īstenot sapni, kurš iecerēts pirms 30 gadiem, radīt vilkmi vietējai sabiedrībai un rosināt Ziemeļlatgales atklāšanu. Tās ir tikai dažas lietas, kuras īsteno Maruta Castrova, Balvu biedrības „Ritineitis” un pieaugušo izglītības centra „Azote” vadītāja.

Ritineitis ir kustības simbols, kurš raksturo Marutas daudzveidīgo darbību – Balvu tautas teātra režisore un aktrise, pasākumu un svētku organizētāja un vadītāja, ir veidojusi netradicionālas modes skates, pagalmu svētkus bērniem un pirts svētkus, ikgadējos koncertus uz  Balvu ezera „Mūzika saulrietam”, vada tālākizglītības centru, un vēl daudzos notikumos tiek iesaistīti pilsētas un novada cilvēki. „Ritineitis” radās kā neformālas grupas apzīmējums. Latgalisks nosaukums, pateicoties Rutai Cibulei, kura līdzās kultūras sadarbības partneriem Alūksnē un  Gulbenē ir piesaistījusi arī latgaliešus.

Maruta par sevi stāsta: „Varu vadīt nometnes, organizēt pasākumus, zīmēt, teātri spēlēt, esmu tāds kā ritenis. Atradu bērnu grāmatiņu – tur bija ritineitis, nu ļoti labi, skan latgaliski un viss tādā kustībā un darbībā. „Ritineitim” ir studija „Azote”. Tā ir amatniecības studija, kurā arī mēs mācāmies, meistari var nākt un nodot savas zināšanas. Biedrības pamatnodarbošanās ir pieaugušo izglītība, kursi, dažādu pasākumu un svētku organizēšana, sociālā joma un labdarība.”

Kultūras dzīve ir diezgan piesātināta. Kā tiek veidoti pasākumi, ko vēl jaunu var piedāvāt? Kā saprast sabiedrību un auditoriju – kas ir nepieciešams?

Esmu ļoti mīlējusi Balvus, kaut gan dzimusi Gulbenē un augusi Stāmerienē. 12 gadu vecumā sāku iet teātrī, vadīju pasākumus. Un tā ar šiem cilvēkiem esmu izaugusi kopā, viņus pazīstu, zinu, kurā brīdī varu pajautāt un kad ir vieglāk iesaistīt. Reizēm pati brīnos, kā to daru un zinu un kāpēc man tas ir jādara. Ir jautājumi, kuriem  nevajag atbildes. Idejas atnāk, informācija, kuru nedrīkst nedzirdēt vai nedarīt. Ja man ir ideja, to vajag realizēt. Sākumā trūkst līdzekļu, bet tie parasti atrodas. Ja ideja ir īstajā laikā un vietā un tā ir vajadzīga, tad uzrodas viss, lai to varētu īstenot. Turpināt lasīt

Biedrība ESTO īsteno sabiedrības līdzdalību veicinošas aktivitātes projektā „Klausies. Saproti. Rīkojies!”

Rēzeknes novada biedrība ESTO ir viena no 27 nevalstiskajām organizācijām, kuras 2020.gadā saņēma finansējumu pirmajā Stratēģisko projektu konkursa programmā „Demokrātijas kultūra”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Šajā projektu konkursā atbalstu saņēma piecas Latgales nevalstiskās organizācijas. Šobrīd ir sākušās pirmās aktivitātes trīs gadu projektā „Klausies, Saproti. Rīkojies!”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos un sekmēt Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti.

 

Desmit gadu laikā biedrība ESTO aktīvi darbojās kultūras un kultūrizglītības jomā, piesaistot finanšu līdzekļus un organizējot dažādus mākslas, mūzikas un dejas notikumus Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Pēdējos gados ir saņemts atbalsts Sabiedrības integrācijas fonda, atbalsta programmas „Eiropa pilsoņiem” un Eiropas Savienības Erasmus+ projektu konkursos, gūta vērtīga pieredze veidojot 19 sēriju audio lasījumus Ingas Ābeles grāmatai „Klūgu mūks”, piedaloties Eiropas tautu festivāla aktivitātēs dažādās Eiropas valstīs.
Projekta „Klausies. Saproti. Rīkojies!”, ko  finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds” mērķis ir sniegt ieguldījumu paaudžu līdzdalībā, iesaistot dažāda vecuma grupas iedzīvotājus kopīgās aktivitātes, kas veicina sabiedrības līdzdalību. Projekta kopējais finansējums ir  99 267,78 EUR. Turpināt lasīt