2.Fragments.Pagātnes fakti šodienai.

Rakstniece un sabiedriska darbiniece Anna Rūmane-Ķeniņa (1877–1950): Sievietes spējām un darbam bija pienācīga cieņa un novērtējums Latvijas pastāvēšanas pirmajos gados. Kopš tā laika vispusīgi izglītoto sieviešu skaits strauji pieaudzis, bet viņu darba iespējamības kļuvušas aizvien šaurākas.

Vienīgās sievietes Satversmes Sapulcē no Latgales Valērija Seile un Apolonija Laurinoviča bez tiešā darba parlamentā daudz pievērsās jaunās valsts pamatlietu izskaidrošanai Latgales vienkāršajiem cilvēkiem. 1920. gada oktobra sākumā deputātes apmeklēja Pildas, Rundānu un Istras pagastus, lai iepazīstinātu ar Satversmes Sapulces darbību. Valērija stāstīja par parlamenta lomu vispār, komisiju darbu, valsts ārējo un iekšējo politiku. Apolonija ziņoja par agrāro likumu.

Klausītāju bija sanācis ap 200, daudz tika jautāts un debatēts par zemniekus mokošām problēmām – muižnieku patvaļu, slikto ražu un noziedzības pieaugumu. Uz visiem, pēc skata vīrišķajiem, jautājumiem tika atbildēts.

  1. Rūman-Ķēniņš. Kādi vārdi izglītotām sievietēm. Students, 1931, Nr. 177.

Pēc: Latgalīts, 1920, Nr. 38.