Latgales mazpilsētas un domātāji jaunajā A12

Latgales kultūras programmas ietvaros žurnāla jaunajā numurā par radošo un daudzpusīgo personību ANTONU KŪKOJU, kuram šogad būtu bijis tikai 80. Antons Kūkojs – dzejnieks, dramaturgs, publicists, mākslinieks, scenogrāfs, muzeja speciālists, kinoscenārists, režisors, aktieris, pedagogs, kultūras un sabiedriskais darbinieks, Rogovkas un visas Latgales dedzīgs patriots. Raksta autore Sandra Ūdre ieskicē Antona Kūkoja dzīves gājumu, liekot akcentus arī uz viņa darba gaitām Jura Soikāna Ludzas mākslas skolā, aptaujājot tās tagadējo direktori Sandru Vorkali, kura norāda, ka Antona gara klātbūtne kolektīvā ir jūtama joprojām. Antons Kūkojs uzskatīja, ka aiz sevis jāatstāj savu darbu tālāknesēji un ka dzīves jēga ir pašrealizācijā. Rakstā – ne tikai par direktora pieredzi, bet arī citas epizodes no Kūkoja sarakstītās atmiņu grāmatas.

Antona Kūkoja jubilejas gadā citā veidā tiks pārizdots krājums „Mīlesteiba, Lelais Līpu kolns”, video un dzīvajā versijā redzēsim izrādi „Pa mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ…”. Par izrādes tapšanu stāsta radošā komanda.

Žurnālā arī rubrika par Latgales mazpilsētām, šoreiz – par pierobežas pilsētu Viļaku. Šķietami mierīga un klusa, tomēr jau no 1969. gada Baltijā zināma ar populāro motokrosa trasi „Baltais briedis”, kas, izdzīvojusi cauri laika līkumiem, attīstīta līdz pasaules līmeņa trases līmenim.

Viļakai ir daudz sapņu, mērķu un plānu, to skaitā uzbūvēt viļakieša, mākslinieka Valda Buša (1924‒2014) māju, kā arī izveidot pontontiltu, kas savienotu Viļakas ezera krastu ar ezera salu, kur bijusi Marienhauzenas pils.

Sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru Viļakā jau ceturto gadu tiek organizēts starptautisks glezniecības plenērs, kas veltīts Valdim Bušam. Ko tas dod pilsētai un kas vēl piesaista cilvēkus šai pusei, par to lasiet žurnālā.