A12 sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

2020. gadā žurnāla ,,A12” izdevējs SIA ,,5 labas ziņas” ir noslēdzis līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, lai veicinātu augstskolā izstrādātā latgaliešu valodas tekstu korpusa papildināšanu un pilnveidi. Tā ietvaros žurnāla materiāli periodiski tiek nodoti RTA, kur RTA veic Autordarbu tekstu automatizētu apstrādi, tekstus sadalot fragmentos un fragmentus lingvistiski un bibliogrāfiski marķējot. Iegūtos marķētos teksta fragmentus RTA sajauktā secībā pievieno Korpusam. Tā notiek mūsdienu latgaliešu valodas pētniecība, dokumentēšana, apstrāde un saglabāšana. Līdz ar to žurnāla publicistika ir būtiska reģiona lingvoteritoriālajai attīstībai un tā mūsdienu procesu saglabāšanai.

Sandra Ūdre, pētniece, rakstniece: ,,Pērn rakstīju par latgaliešu literātēm Meldru Gailāni un Egitu Kancāni, dižajiem 2020. gada jubilāriem N. Rancānu, A. Kūkoju, A. Jūrdžu neparastākā rakursā, arī Ilūksti. Man pašai kā autorei prieks, ka sanāca. N. Rancāna ,,Kungs Tvardovskys”, A. Jūrdža Kuorklinīki vai A. Kūkoja dzejas izrāde ,,Pa mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ” kā neparasts izejas punkts rakstam par hrestomātisku personību ļauj no jauna viņu atklāt, tātad raisīt interesi. Bet kultūras procesam kopumā – jauni apvāršņi. Katra publikācija latgaliski ir pienesums šai valodai, jo regulāra rakstīšana uztur latgaliešu rakstu valodu dzīvu”.

Foto: Edīte Husare