Tautas muzikantu svētkos Viļānos pulcēsies ne vien muzikanti, bet arī pētnieki

Inga Čekša - Ratniece
,,Tautas muzikantu svētki Viļānos ir ne vien kļuvuši par tradīciju, bet arī izvērsušies, jo tajos piedalās gan individuālie muzikanti, gan kopas, kapelas un ansambļi,’’ tā norāda Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska. Sestdien svētki notiks jau 17.reizi. Tas apliecina tautas muzicēšanas tradīcijas dzīvotspēju mūsdienās. Svētkos piedalīsies individuālie tautas muzikanti no dažādiem Latvijas novadiem: Jānis Ģipters (Vabole), Irēna Znūteņa (Rēzekne), Eventijs Zelčs, Aivars Zelčs, Voldemārs Džigurs un Jānis Lazdiņš (Balvi), Aleksandrs Boginskis un Jānis Poplavskis (Daugavpils), Pēteris Belinskis (Rogovka), Nikolajs Zaharovs (Rīga), Dainis Ločmelis un Zinaida Ločmele-Poltanova (Salnava). Dižajā koncertā Viļānus pieskandēs kapela ,,Sovejī” (Viļānu novads, Dekšāres), Sēļu muižas muzikanti (Mazsalacas novads, Sēļi), Zvirgzdenes lauku kapela (Ciblas novads, Zvirgzdene), Ventspils blūmīzeristi (Ventspils), spēlmaņu kopa ,,Riestava” (Jēkabpils), kapela ,,Spēlmaņi” (Saldus novads, Nīgrande), Malnavas muzikanti (Kārsavas novads, Malnava), Lizuma lauku kapela (Gulbenes novads, Lizums), kapela ,,Ziemeļmala” (Limbaži), kā arī kaimiņvalstu viesi – Pērnavas ermoņiku ansamblis (Pērnava, Igaunija), kapela “Gelgaudiškis” (Gelgaudiškis, Lietuva) un muzikanti no Baltkrievijas.

Malnavas_kapela1 Janis GiptersDagdas muzikanti1

Līdzās dzīvajai muzicēšanai pirmo reizi būs brīvdabas zinātniskie lasījumi, kuros pētnieki aktualizēs jautājumu par etnogrāfisko materiālu izpēti un atklās 19.gadsimta beigās folkloristes Stefānijas Uļanovskas Viļānos pierakstīto mūzikas materiālu. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dr. philol. asoc. prof. Angelika Juško-Štekele: ,,Zinātniskie lasījumi ir vajadzīgi, lai sapulcinātu pētniekus, kuri tieši nodarbojas ar folkloristes Stefānijas Uļanovskas devumu. Viļāni veidojas par kultūras centru, kur arī turpmāk varēs satikties folkloras pētnieki, lai dalītos pieredzē un jaunatklājumos’’.
Jāteic, ka folkloriste Stefānija Uļanovska ir izcila 19. gadsimta poļu izcelsmes pētniece, kas Viļānu apkaimē savākusi un apkopojusi līdz šim vienu no apjomīgākajiem un pilnvērtīgākajiem etnogrāfiskajiem pētījumiem “Łotysze Inflant polskich” (no 1891.–1895.g. izdevusi Krakovas Zinātņu akadēmija Polijā), kas veltīts konkrētai apdzīvotai vietai. Grāmatas pirmā daļa satur etnogrāfisku apcerējumu par Viļānu apkaimes iedzīvotāju valodu, ieradumiem, raksturu, mājas un saimniekošanas kārtību, svētku svinēšanu, ticējumiem, laika vērojumiem, tautas ārstniecības aprakstiem. Etnogrāfiskā informācija papildināta ar folkloras citējumiem, konkrētu vietu, notikumu, cilvēku aprakstiem. Otrajā daļā publicētas latgaliešu tautasdziesmas un kāzu, bāreņu, ganu, karavīru, joku, dzērāju, miega, Dieva u. tml. dziesmas, parunas, sakāmvārdi, izteicieni un mīklas. Trešajā daļā apkopotas teikas, latgaliešu valodā pierakstītas pasakas un anekdotiski pastāsti.
2016.gadā Viļānu novada pašvaldības pārstāvji sadarbībā ar zinātniekiem no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Polijas Zinātņu akadēmijas devās ekspedīcijā pa Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajā pētījumā minētajām vietām. Rezultātā Viļānu Kultūrvēstures muzejā izveidoja Stefānijai Uļanovskai veltītu ekspozīciju un uzsāka folkloristes pētījuma 1.daļas tulkošanu un izdošanu latviešu valodā. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 18.augustā Viļānos.
Bet sestdien zinātniskajos lasījumos piedalīsies Dr. philol. profesore Lidija Leikuma (Latvijas Universitāte, Latvija), Dr. hab. prof. Nicole Nau (A. Mickeviča Universitāte Poznaņa, Polija), Dr. hab. prof. Dorota Rembiszewska (Slāvistikas institūts, Polijas Zinātņu akadēmija, Polija), Dr. philol. asoc. prof. Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija), Mg. philol. LU doktorante Iveta Dukaļska (Tautas muzikantu biedrības vadītāja, Latvija), Dr. philol. doc. Aleksejs Andronovs (Sanktpēterburgas Valsts Universitāte, Krievija) un Dr. hab. prof. Kazimerz Sikora (Jagelonijas Universitāte, Polija). Pēc lasījumiem Viļānu novadpētniecības muzejā tiks atklāta 2016.gada ekspedīcijas fotogrāfiju izstāde ,,Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām”.

krasainais_logo